ZAŠTITA PODATAKA

Pravila privatnosti

Zaštita osobnih podataka posjetitelja web stranice Dječjeg vrtića OREPČIĆI je napravljena u skladu s Uredbom EU br. 2016/679 (CELEX 32016R0679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Opći podaci

Za obradu podataka odgovoran je Dječji vrtić OREPČIĆI (dalje u tekstu: vrtić). Informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka možete dobiti putem službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail: lidija.pravdica@ri.t-com.hr ili na kontakt broj: (051) 28 12 11.

Obrada osobnih podataka

Na mrežnim stranicama vrtića se prikupljaju osobni podaci samo u slučaju kada ih posjetitelj izričito učinili dostupnima putem online obrazaca, čime se smatra da je posjetitelj dao privolu na njihovo korištenje u svrhu naznačenu u obrascu.
Vrtić na svojim mrežnim stranicama ne koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi prikupljao podatke o posjetiteljima.

Zašto prikupljamo navedene podatke i što radimo s njima?

Osobni podaci se obrađuju isključivo sa svrhom davanja odgovora na upite/zahtjeva koje upite/zahtjeve koje postavite. Podaci se ne dijele s trećim stranama niti se šalju izvan EU.
Ovisno o naravi upita/zahtjeva, osobni podaci se mogu dostaviti tijelima javne vlasti i javnim tijelima koja imaju ovlast obrađivati ih u izvršavanju njihovih zadaća, u skladu sa zakonskim propisima.

Koliko dugo se čuvaju prikupljeni podaci?

Osobni podaci se čuvaju u zakonski propisanim rokovima. Nakon proteka roka na koji smo ih obvezni čuvati, osobni podaci se brišu iz naše evidencije.

Prava posjetitelja glede prikupljanja podataka

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka možete:
pitati nas koje Vaše podatke obrađujemo
tražiti da ih ispravimo ako su netočni ili da Vam dostavimo kopiju tih podataka
tražiti da ih izbrišemo ili zastanemo obrađivati (što ćemo i učiniti ako nas zakon ili neki drugi propis ne obvezuje da postupimo drugačije)
zatražiti da Vaše podatke prenesemo drugom voditelju obrade ako je isto primjenjivo
prigovoriti načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke ako smatrate da to ne radimo na prikladan način.

Pravo na prigovor

Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate službenika za zaštitu osobnih podataka putem kontakt podataka navedenih u poglavlju Opći podaci. Također možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka putem mrežne stranice azop.hr ili pisanim putem na adresu:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10000 Zagreb.
vrtic.orepcici@gmail.com
Faranski pogon 12, 51262 Kraljevica
Strossmayerova 32, 51262 Kraljevica
UPISICIJENEJELOVNIKPRAVILA PRIVATNOSTI
KONTAKTI
© 2024. Dječji vrtić OREPČIĆI