Prijave za upis djece

9. svibnja 2023.

Poštovani roditelji,

prijave za upis djece (novi korisnici) u Dječji vrtić Orepčići za pedagošku 2023./2024. godinu podnositi će se u razdoblju od 11. do 19. svibnja 2023. godine (do 12:00 sati).

Upis djece se provodi podnošenjem Prijave za upis djeteta putem aplikacije e-Upisi dostupne na portalu e-Građani ili putem poveznice: https://e-upisi.hr.

Ukoliko nemate pristup sustavu e-Građani, molimo vas da vjerodajnicu za navedeni sustav podignete na jednom od sljedećih mjesta: https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667.

Upute za korištenje sustava koje je sastavio Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Prednost pri upisu djece ostvaruju dijete koje:

 • zajedno s oba roditelja ima prebivalište na području grada Kraljevice i državljani su Republike Hrvatske
 • dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem (uz samohranog i dijete iz jednoroditeljske obitelji) prebivalište na području grada Kraljevice i državljani su Republike Hrvatske,
 • dijete kojemu je dodijeljen skrbnik ili smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Kraljevici
 • dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom.

Roditelj je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Za upis djece prilaže se:

 • za dijete: izvadak iz matice rođenih, liječničko uvjerenje, preslika osobne iskaznice roditelja ili uvjerenje o prebivalištu
 • za dokaz prebivališta: potvrda o prebivalištu MUP RH PU Rijeka djeteta i cijele obitelji
 • za dijete roditelja žrtve, invalida i branitelja iz domovinskog rata: rješenje o statusu žrtve, invalida i branitelje iz domovinskog rata
 • za dijete oba zaposlena roditelja: Elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • dokazi samohranosti: izvadak iz matice rođenih djeteta (ne starije od 6 mjeseci)
 • za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području Grada Kraljevice: potvrdu o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave
 • za korisnike dječjeg doplatka: rješenje Grada Kraljevice o sufinanciranju cijene boravka - potrebno dostaviti nakon upisa djeteta u Vrtić
 • ostale dokumente na zahtjev Upravnog vijeća.

Sve navedene dokumente sustav bi trebao prepoznati i priložiti prijavi. Ukoliko sustav ne prepozna i priloži potrebnu potvrdu molimo da to učinite sami.

Dokumenti koje je roditelj dužan samostalno priložiti prijavi:

 • lječničko uvjerenje odabranog pedijatra
 • potvrda o obavljenom stomatološkom pregledu (zubna putovnica)
 • za dijete i roditelje koji nemaju prebivalište na području Grada Kraljevice: potvrdu o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave.

Ukoliko roditelji imaju opravdani razlog za nemogućnost prijave, Zahtjev mogu podnijeti uz podršku Upisnog povjerenstva DV Orepčići.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju putem kontakt brojeva:

Aplikaciji e–Upisi pristupa se putem poveznice https://gov.hr.

Kako koristiti usluge u sustavu e-Građani možete vidjeti na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/kako-postati-e-gradjanin/1553.

Listu prihvatljivih vjerodajnica možete vidjeti na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667.

Detaljne upute za korištenje sustava e-Upisi možete pročitati ovdje.

Obrada i evaluacija zahtjeva planirana je za period od 21. svibnja do 5. lipnja 2023. Godine. Rezultati upisa biti će objavljeni na mrežnim stranicama Ustanove i oglasnoj ploči vrtića, 6.lipnja 2023. pod šiframa.

Nakon objave konačne liste, a prije uključivanja djeteta u odgojno-obrazovni program, roditelj je obavezan obaviti inicijalni razgovor s jednim od članova našeg Stručnog tima, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Zadnje objave

vrtic.orepcici@gmail.com
Faranski pogon 12, 51262 Kraljevica
Strossmayerova 32, 51262 Kraljevica
UPISICIJENEJELOVNIKPRAVILA PRIVATNOSTI
KONTAKTI
© 2024. Dječji vrtić OREPČIĆI