Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo na traženje informacije i obvezu vrtića da omogući pristup traženoj informaciji.

Zahtjev se može uputiti usmenim ili pisanim putem službeniku za informiranje Lidija Pravdica na broj telefona (051) 28 12 11, putem e-maila: lidija.pravdica@ri.t-com.hr, poštom na adresu Faranski progon 12, 51262 Kraljevica ili putem online obrasca.

Vrtić će odlučiti o zahtjevu u roku od petnaest dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Prije podnošenja zahtjeva provjerite je li informacija već objavljena na našoj web stranici.

U slučaju da dobivena informacija nije ona koju ste tražili ili je nepotpuna, možete uputiti zahtjev za dopunu ili ispravak.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija koju posjeduje vrtić, a u svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale. Zahtjev se može predati putem online obrasca ili kontakt podataka navedenih gore.

vrtic.orepcici@gmail.com
Faranski pogon 12, 51262 Kraljevica
Strossmayerova 32, 51262 Kraljevica
UPISICIJENEJELOVNIKPRAVILA PRIVATNOSTI
KONTAKTI
© 2024. Dječji vrtić OREPČIĆI