Upisi u pedagošku godinu 2024./2025.

8. svibnja 2024.

Prijave za upis djece u Dječji vrtić "Orepčići" za pedagošku 2024./2025. godinu podnosit će se u razdoblju od 9. do 17. svibnja 2024. godine do 12:00 sati putem aplikacije e-Upisi temeljem sustava e-Građani.

Prijava za upis djeteta podnosi se elektroničkim putem, ispunjavanjem e-prijave i prilaganjem odgovarajuće dokumentacije.

Informacije o vrstama programa, uvjetima upisa, obaveznoj dokumentaciji za upis te načinu ostvarivanja prednosti pri upisu nalaze se u Odluci o upisu djece u Dječji vrtić "Orepčići".

Prilikom prijave za upis molimo roditelje/skrbnike da:

- prilože potrebnu dokumentaciju

 • potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu - ne stariju od mjesec dana
 • izvadak iz matice rođenih
 • e-radne knjižice roditelja/skrbnika – potvrde o zaposlenju
 • potvrdu o prebivalištu za sve članova zajedničkog kućanstva
 • rješenje o statusu žrtve i invalida domovinskog rata
 • potvrda fakulteta/škole o statusu redovnog učenika/studenta – ne starija od mjesec dana
 • ako je primjenjivo potrebno je priložiti i dokaze da je roditelj samohran - smrtni list ili izvadak iz matice umrlih
 • presuda o razvodu braka ili neki drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu - u slučaju jednoroditeljskih obitelji
 • rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb u slučaju upisa djeteta uzetog na skrb i uzdržavanje u udomiteljskoj obitelji
 • rješenje HZMO-a o pravu na doplatak za tekuću godinu
 • nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i/ili drugu medicinsku dokumentaciju u slučaju upisa djeteta s teškoćama u razvoju

- provjere jesu li priložili svu dokumentaciju - obaveznu i dokumentaciju za ostvarivanje prednosti
- provjere točnost podataka za kontakt (e-mail, telefonske brojeve)
- u potpunosti ispune inicijalni upitnik.

Napominjemo kako je potrebno sačuvati oznaku/šifru koja će biti prikazana prilikom dovršenja postupka podnošenja zahtjeva jer će rezultati upisa biti objavljeni pod šiframa.

Rješenje s privremenim rezultatima upisa objavit će se na mrežnim stranicama Vrtića i oglasnoj ploči dana 4. lipnja 2024. godine.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko je potrebno da se popune postojeći kapaciteti Ustanove.
U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 08. tekuće godine navrše 1 godinu života.
U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 08. tekuće godine navrše 3 godine života.

Zahtjeve koji ne ispunjavaju uvjete za upis u Dječji vrtić zbog dobi djeteta Povjerenstvo će razmatrati po stjecanju uvjeta za upis u Dječji vrtić po toj osnovi, ako ostane slobodnih mjesta.

Preduvjeti korištenja aplikacije e-Upisi su:

 • dodijeljen OIB,
 • posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu,
 • evidentiran odnos roditelj i dijete.

Kako biste spremni dočekali upise, molimo Vas da provjerite valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani. Ako ju još niste pribavili, popis svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792.

Aplikaciji je moguće pristupiti putem poveznice: https://e-upisi.hr.

Upute za korištenje sustava možete pogledati ovdje.

Zadnje objave

vrtic.orepcici@gmail.com
Faranski pogon 12, 51262 Kraljevica
Strossmayerova 32, 51262 Kraljevica
UPISICIJENEJELOVNIKPRAVILA PRIVATNOSTI
KONTAKTI
© 2024. Dječji vrtić OREPČIĆI