Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića

30. travnja 2024.

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Orepčići za pedagošku godinu 2024./2025. zaprimat će se od 1. do 8. svibnja 2024. godine putem obrasca na poveznici: https://vrtic-orepcici.hr/e-obrasci/nastavak-koristenja-usluga/.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

  • potvrdu/elektronički zapis o prebivalištu MUP RH PU Rijeka za sve članove zajedničkog kućanstva
  • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu (provjera urednog cijepljenja) ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
  • drugu dokumentaciju ukoliko to zatraži Ustanova.

Roditelji su dužni u utvrđenom roku predati Zahtjev s potpunom dokumentacijom. Zahtjevi zaprimljeni nakon roka i zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Roditelj-korisnik usluga dužan je podmiriti dugovanja Ustanovi u trenutku predaje Zahtjeva.

Rok za predaju zahtjeva utvrđuje Ustanova.

Po isteku roka za predaju zahtjeva, Povjerenstvo objavljuje raspored djece koja nastavljaju s korištenjem usluga abecednim redom, programima i odgojno-obrazovnim skupinama.

Raspored djece podložan je promjenama ovisno o potrebama organiziranja odgojno-obrazovnih skupina u novoj pedagoškoj godini.

Zadnje objave

vrtic.orepcici@gmail.com
Faranski pogon 12, 51262 Kraljevica
Strossmayerova 32, 51262 Kraljevica
UPISICIJENEJELOVNIKPRAVILA PRIVATNOSTI
KONTAKTI
© 2024. Dječji vrtić OREPČIĆI